Integritetspolicy 

Personuppgiftspolicy för Johanssons Nål & Tråd

Din integritet är viktig för mig på Johanssons Nål & Tråd. Därför väljer jag att vara helt transparent med vilka personuppgifter jag hanterar och varför.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av mig som driver Johanssons Nål & Tråd. De uppgifter som jag samlar in är information som är nödvändig för att kunna kommunicera med dig och för att kunna förse dig med de produkter du beställer via min webshop. Jag är mån om att alla personuppgifter som jag samlar in tas om hand på rätt sätt dvs uppgifterna lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Jag lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

Vilka personuppgifter behandlar jag?

Johanssons Nål & Tråd drivs av Gerd Johansson som bor och verkar med sin butik i Holm norr om Halmstad.  För att du ska kunna göra intresseanmälan till quiltkurser och handla i min webshop behöver jag samla in följande information.

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger
 • betalningsmetod
 • adress

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från dig själv.  Informationen kan jag få via mejl, formulär eller webshop.

Formulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i min databas för att jag ska kunna administrera dinfråga/intresseanmälan.
Johanssons Nål & Tråd garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
 • Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss.

Cookie-filer

Hemsidan/webshopen använder cookies för att hjälpa till att göra din upplevelse på webbplatsen trevligare.  I  samband med användandet av hemsidan samtycker du därmed också till användandet av cookies och att uppgifter om ditt besök på min webbplats lagras och används för att göra din upplevelse bättre.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Jag kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos mig. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter du har över dina data

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jag lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till mig och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
 

Personuppgiftsansvarig

Johanssons Nål & Tråd
Gerd Johansson
Hom Brödersborg 125
305 92 Holm

+46 70-869 43 43
gerdjohansson@live.se